Den Haag

Director Login

Directors:

Fred van Zwieten (Executive Director)

Coco Meeldijk (Area Director Consultant)

Cees Verbree (Area Director Consultant)

Ed Swanborn (Director Consultant)

Sharon Kortekaas (Director Consultant)

Guido van de Brink (Director Consultant)

Arno Haver Droeze (Director Consultant)

Wouter Parent (Director Consultant)

Henny Rietkerk (Director Consultant)

Eric Noordam (Director Consultant)

Carlos Pavon (Director Consultant)

Ruud Hamel (Director Consultant)

Dorus Duchateau (Director Consultant)

Coby de Groot (Director Consultant)

Training and Events in Den Haag

Back to Den Haag region...

Jump to Training Events Training Venues Training Types

Training Events

Date / Time Event / Venue Cost Confirm
There are no training events in this region

Jump to Training Events Training Venues Training Types

Training Venues

BNI Kantoor Den Haag - Rotterdam
Schieweg 93, Delft, 2627 AT
Click here for a map

Jump to: Training Events Training Venues Training Types

Training Types

BNI Aanbevelingen connecting the dots workshop
Een andere aanbevelingsworkshop dan de standaard BNI workshop. Het gaat hierbij met name om het verkrijgen van aanbevelingen in de derde graad. Een praktische workshop waarbij we samen op zoek gaan naar uw doelstellingen binnen BNI en marktsegmenten voor uw producten en/of diensten. Via een gestructureerde aanpak wordt vervolgens een plan gemaakt voor het kunnen benaderen van deze marktsegmenten. Deze workshop is ontwikkeld in Amerika door
BNI Aanbevelingen Workshop
Aanbevelingen vinden voor mijn mede BNI leden hoe doe ik dat? Hoe en wanneer spits je je oren, hoe en wanneer geef je je ogen beter de kost, hoe lok je je gesprekspartner uit en geef je aan het gesprek een dusdanige wending dat je over je mede Chapterleden kunt spreken en ze dan ook kunt aanbevelen. Maar ook wat moet je doen om zelf veel aanbevelingen te krijgen welke gereedschappen heb ik daarvoor en hoe pas ik ze toe. Er wordt gestreefd om deze workshop interactief te laten zijn, d.w.z. een actieve bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Op deze wijze kunnen BNI leden heel veel van elkaar leren.
BNI Leiderschapsteam forum
Het goed leiden van een chapter is niet altijd even gemakkelijk, maar wel een uitdaging. Wekelijks worden er door het leiderschapteam besluiten genomen die van grote invloed kunnen zijn op de prestaties en functioneren van het chapter. Het leiderschapsteam forum is bedoeld om naast de standaard leiderschapsteam training, met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wat werkt wel en wat werkt niet zijn daarbij centrale vragen. Door middel van best practices en ervaringen uit de praktijk, krijgt u handvatten aangereikt om uw chapter beter te besturen, de prestaties te verhogen en zodoende de uitdaging beter het hoofd te kunnen bieden
BNI LinkedIn Workshop
Heb je altijd al willen weten wat LinkedIn doet en wat het voor jou en je chapter leden kan betekenen, dan is dit iets voor jou. In deze workshop geven we een overzicht van alle functionaliteit van LinkedIn en gaan we in op hoe je het kan gebruiken om meer uit je BNI lidmaatschap te halen. Geschikt voor LinkedIn beginners en gevorderde
BNI Netwerkvaardigheden Workshop
Veel ondernemers gaan naar netwerkbijeenkomsten maar vinden eigenlijk dat ze er niet zo veel uithalen. Dit komt omdat wij nooit op school hebben geleerd hoe we moeten netwerken. Deze workshop leert de deelnemers hoe men effectief kan netwerken. Daarbij komen onder andere vragen aan de orde als: hoe moet ik mij voorbereiden, wie moet ik spreken, hoe kom ik met iemand in contact, hoe kom ik van iemand af, en nog veel meer vragen die worden beantwoord om je netwerkvaardigheden te verbeteren. Maar ook wordt ingegaan op de eigen houding en attitude die remmend kan zijn op het rendement van de inspanningen.
BNI Presentatie Workshop
Je bedrijf kleurrijk presenteren, wat is er voor nodig, waar moet het over gaan, waar moet ik mij op richten, hoe moet ik het doen. Deze workshop is met name gericht op het vergroten van de kans op het verkrijgen van aanbevelingen, door de inhoud van een 60 sec / 10 min presentatie. Maar ook je houding en lichaamstaal, variatie van je stemvolume en het belang van variatie in je presentatie wordt besproken. De nadruk bij deze training ligt op oefenen en het reageren op elkaars presentaties
BNI Sociale media en BNI Connect
Voor ondernemers wordt sociale media steeds belangrijker. BNI heeft dit onderkend en haar onli-ne systeem BNI-Connect volledig herbouwd, waardoor deze kan functioneren als een sociaal media platform tussen de BNI leden wereldwijd. Deze workshop leert, hoe om te gaan met deze functionaliteit, hoe een profiel op te bouwen, contacten te leggen met leden binnen en buiten de eigen chapter op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Ook wordt behandeld hoe deze combinatie te gebruiken is met LinkedIn, Facebook, en Twitter, waarbij we een goed beeld zullen geven van het belang en betekenis van de verschillende sociale media platforms.
Chapter directeuren overleg en workshop
Ongeveer 1 maand na de wisseling van de leiderschapsteams in de chapters, is het van belang om met de chapterdirecteuren om de tafel zitten om ervaringen uit te wisselen. Via oefeningen en best practices, worden de nieuwe chapterdirecteuren ondersteund om hun chapter nog beter te leiden en daarmee de resultaten van de leden positief te be
Leden Succes Workshop
Dit is een algemene oriëntatie en introductie in de BNI methode van netwerken en aanbevelingen marketing. U ontvangt tijdens deze training informatie over BNI en specifiek over de gereedschap-pen die daarbij gehanteerd worden binnen zowel BNI als daarbuiten. Hoe te bouwen aan duurzame relaties met het doel uw omzet te vergroten en uw werkomstandigheden te verbeteren. Hoe u zelf te presenteren om via mond tot mond reclame uw doelen te bereiken. Deze workshop is verplicht voor nieuwe leden, maar geeft ook als herhaling veel informatie om meer uit het lidmaatschap te halen en het rendement van uw inspanningen te verhogen.
Ledendag
De BNI-Ledendag is hét netwerkevent van het jaar, met de beste BNI-sprekers en trainers, voor alle 180 BNI-leden van de Regio Den Haag.
Leiderschapsteam forum
Het goed leiden van een chapter is niet altijd even gemakkelijk, maar wel een uitdaging. Wekelijks worden er door het leiderschapteam besluiten genomen die van grote invloed kunnen zijn op de prestaties en functioneren van het chapter. Het leiderschapsteam forum is bedoeld om naast de standaard leiderschapsteam training, met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wat werkt wel en wat werkt niet zijn daarbij centrale vragen. Door middel van best practices en ervaringen uit de praktijk, krijgt u handvatten aangereikt om uw chapter beter te besturen, de prestaties te verhogen en zodoende de uitdaging beter het hoofd te kunnen bieden
MB Bezoekers gastheren/dames
Management en Bestuursworkshop

Wat is de drijvende kracht achter het BNI concept? Wat laat de 26 jaar oude en beproefde methode werken? Waarom zit de agenda van een BNI bijeenkomst zo in elkaar? Wat moet het leiderschapsteam doen om het chapter optimaal te laten presteren? Hoe kunnen we de prestaties van het chapter verbeteren, en wat is de rol daarin van de bezoekersgast heren/dames
MB Leiderschapsteam en Lidmaatschapscommissie
Management en Bestuursworkshop
Wat is de drijvende kracht achter het BNI concept? Wat laat de 26 jaar oude en beproefde methode werken? Waarom zit de agenda van een BNI bijeenkomst zo in elkaar? Wat moet het leiderschapsteam doen om het chapter optimaal te laten presteren? Hoe kunnen we de prestaties van het chapter verbeteren, en wat is de rol daarin van Het leiderschapsteam en de lidmaatschaps commissie
MB Training- en evenementencoördinator
Management en Bestuursworkshop
Wat is de drijvende kracht achter het BNI concept? Wat laat de 26 jaar oude en beproefde methode werken? Waarom zit de agenda van een BNI bijeenkomst zo in elkaar? Wat moet het leiderschapsteam doen om het chapter optimaal te laten presteren? Hoe kunnen we de prestaties van het chapter verbeteren, en wat is de rol daarin van de training- en evenementencoördinator
Workshop Powerteams
67 % van je omzet in een chapter komt van je powerteam. Hoe hier optimaal op in te spelen, Hoe je powerteam op te bouwen, en er maximaal van te profiteren leer je in deze workshop
Workshop Twitter
Jeroen 's Gravendijk van TNMF geeft weer een uitleg van wat Twitter is en wat het voor een ondernemer kan betekenen.
Centrale vraag: Hoe kan ik als ondernemer twitter gebruiken.

Back to Den Haag region...

© 2013 BNI. All Rights Reserved.      Rest of World
Terms & Conditions    BNI Policies